Prof. ThDr. Jan Heller (22. 4. 1925 - 15. 1. 2008)

 


Já jsem vzkříšení a život.

Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

(Jan 11,25)

 

15. ledna 2008 časně ráno, obklopen svými blízkými, zemřel po dlouhé a vysilující nemoci, které statečně čelil, emeritní profesor Evangelické teologické fakulty UK Jan Heller.

Narozen v Plzni, studoval filosofii a teologii v Praze a Basileji, od r. 1950 působil na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě nejprve jako lektor hebrejštiny, posléze jako docent religionistiky, od r. 1977 pak jako profesor Starého zákona. V letech 1966–1968 vyučoval jako hostující docent na Humboldtově univerzitě a Kirchliche Hochschule v Berlíně. Podílel se na vzniku Českého ekumenického překladu Bible, je autorem řady odborných prací, jak z oboru religionistiky, v níž se zaměřoval na náboženství starověku, tak ze starozákonní biblistiky. Po svém emeritování v r. 1992 pokračoval ještě nějakou dobu ve výuce, mj. na Katolické teologické fakultě UK, věnoval se práci na obsáhlém Výkladovém slovníku biblických jmen (vyšel v Praze 2003) a činnosti popularizační. Širší veřejnosti je znám jako autor neotřelých výkladů biblických textů, vydaných ve sbírkách Jak orat s čertem (2005), Stezka ve skalách (2006), Obtížné oddíly knih Mojžíšových (s M. Prudkým, 2006), a rozhlasových zamyšlení nad nedělními biblickými čteními k bohoslužbám (částečně vyšla tiskem: Znamení odkazující k nebi, 2007).

08012620m
08012620m 08012620m
08012610m
08012610m 08012610m
08012603m
08012603m 08012603m
08012623m
08012623m 08012623m
08012638m
08012638m 08012638m
08012641m
08012641m 08012641m
08012627m
08012627m 08012627m
08012650m
08012650m 08012650m
08012607m
08012607m 08012607m
08012651m
08012651m 08012651m
08012656m
08012656m 08012656m
08012673m
08012673m 08012673m
08012661m
08012661m 08012661m
08012632m
08012632m 08012632m
08012628m
08012628m 08012628m
08012639m
08012639m 08012639m
08012669m
08012669m 08012669m
08012633m
08012633m 08012633m
08012646m
08012646m 08012646m
08012654m
08012654m 08012654m
08012601m
08012601m 08012601m
08012611m
08012611m 08012611m
08012640m
08012640m 08012640m
08012625m
08012625m 08012625m
08012674m
08012674m 08012674m
08012655m
08012655m 08012655m
08012647m
08012647m 08012647m
08012649m
08012649m 08012649m
nhl307
nhl307 nhl307
08012615m
08012615m 08012615m
08012671m
08012671m 08012671m
08012621m
08012621m 08012621m
08012605m
08012605m 08012605m
08012665m
08012665m 08012665m
08012618m
08012618m 08012618m
08012613m
08012613m 08012613m
08012659m
08012659m 08012659m
08012665v
08012665v 08012665v
08012619m
08012619m 08012619m
08012602m
08012602m 08012602m
08012616m
08012616m 08012616m
08012663m
08012663m 08012663m
08012608m
08012608m 08012608m
08012670m
08012670m 08012670m
08012662m
08012662m 08012662m
08012666m
08012666m 08012666m
08012612m
08012612m 08012612m

 

   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty