Cíle a plány spolku

Lidé ve Spolku mají jednu společnou vlastnost. Mají vstřícný vztah k ETF UK. Od tohoto faktu se také odvíjí charakter a cíle našeho spolku. 

Spolek spravuje volené předsednictvo, které se schází zpravidla každý měsíc k řešení aktuálních problémů. Rovněž se podílí na přípravě každoročních setkání členů Spolku přátel ETF. To koresponduje s hlavním cílem spolku, kterým je budování a udržování kontaktů mezi bývalými studenty a vzájemné předávání zkušeností a informací. Spolek chce také posilovat vztahy s dalšími fakultami a církvemi v České republice a v zahraničí. 

Členové spolku jsou také informováni o jeho činnosti, a to prostřednictvím informačního bulletinu a také pomocí WWW stránek spolku. 
 

Historie spolku

Hlavní idea spolku, totiž setkávat se s lidmi, je stará jako lidstvo samo. Ovšem samotný Spolek přátel ETF existuje jako občanské sdružení teprve od listopadu 1999. Potkali staré přátele, seznámili se s dalšími studeny a vyměnili si své zkušenosti. Už na podzim roku 1998 se Kromě jiného sešla skupina bývalých zahraničních studentů ETF, kteří spolu strávili pěkný a zajímavý víkend. hovořili také o jednom z přání paní Adelheid Reininghaus, která vedla zahraniční oddělení ETF od jeho počátků v roce 1993/94 až do její blízké smrti roku 1998. Tím přáním bylo založit "Spolek přátel ETF". 

Díky lidem, kteří pracovali v přípravné skupině, se toto přání stalo realitou. Přípravná skupina usilovně pracovala po celý rok a zvládla kromě přípravy celého setkání studentům ke schválení a po několikahodinové diskusi a mnohých hlasováních byly také vytvoření návrhu stanov spolku. Stanovy byly na ustavujícím setkání Spolku přátel ETF v listopadu 1999 předloženy stanovy přijaty. A tak se stalo, že Spolek přátel ETF nabyl 6. listopadu 1999 legálního charakteru. V následujících volbách byl předsedou Spolku přátel ETF zvolen bývalý student ETF Daniel Neval ze Švýcarska.
Po necekaném úmrtí Daniela Nevala v léte 2005 (zemrel ve 35 letech), byl predsedou spolku zvolen dosavadní místopredseda Jan Satke. Od roku 2007 předseda Blahoslav Hájek je často soplku.

Attachments:
Download this file (046_prihl_an.doc)046_prihl_an.doc[ ]33 kB
Download this file (046_prihl_ge.doc)046_prihl_ge.doc[ ]34 kB
Download this file (046_prih_cz.doc)046_prih_cz.doc[ ]46 kB
   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty