O Spolku

Stanovy občanského sdružení 

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty

Článek I: Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, o.s.
Zkráceně: Spolek přátel ETF, o.s. (dále jen spolek)

2. Sídlo spolku: Černá 9, 115 55 Praha 1, ČR

   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty