Praha se opĕt stala centrem evropské teologie ve dnech 9. a 11. listopadu 2001. Na zasedání mezinárodního Spolku přátel Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se setkali křestané z mnoha zemí Evropy. Ústředním bodem setkání, které se již potřetí konalo v mĕstĕ na Vltavĕ, byla výmĕna názorů na téma “Náboženství bez vyznání? - Význam různých konfesí pro církev a společnost”.


Švýcarský teolog Heinz Rüegger, který se již mnoho let angažuje v ekumenickém dialogu, relativizoval úlohu historicky zdůvodnĕných konfesních ohraničení na základĕ nových “transkonfesních” smĕrů, jako je například evangelikální, charismatické, feministické nebo na teologii vysvobození orientované hnutí. Dle jeho názoru se tradiční konfesní církve, zvlášt velké státní církve, musí učit samy sebe chápat spíše jako “dílny", v nichž se mohou “otevřenĕ pro transkonfesní impulsy prolínat rozmanité staré a nové výrazy křesťanské identity pro současnost". Na přednášku Dr. Heinze Rüeggera reagovali na základĕ své vĕdecké práce a své osobní konfesní identity dva v Praze vyučující teologové, Dr. Ladislav Beneš a Prof. Dr. David Holeton.

Setkání, k teré bylo uspořádáno bývalými i současnými studenty pražské fakulty, poskytlo prostor nejen pro teologickou práci, ale také pro vzájemnou výmĕnu názorů o současném stavu a rozvoji různých evropských církví.

 

2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001
2001
2001 2001

Attachments:
Download this file (051_01Article_ge-cz.pdf)051_01Article_ge-cz.pdf[ ]252 kB
Download this file (051_CVspec02.pdf)051_CVspec02.pdf[ ]573 kB
   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty