Setkání

V minulém roce jsme se rozhodli, že se napříště budeme scházet vždy druhý listopadový víkend v listopadu, proto plánujeme naše letošní setkání na 8. až 10. listopadu. Téma setkání, které připravuje Andrea Launspach, zní: „Temno? Kultura a náboženství v barokní Praze“. „Temno“ označuje epochu českých církevních dějin po bitvě na Bílé hoře roku 1620, která je až dodnes nepostradatelná pro sebepochopení Čechů. Bylo toto období skutečně dobou temna? A pokud ano, v jakém smyslu? 

Attachments:
Download this file (052_Barok.pdf)052_Barok.pdf[ ]492 kB
Download this file (052_Experiences_Daniel_ge.pdf)052_Experiences_Daniel_ge.pdf[ ]505 kB

V podvečer prvního dne uvedla přítomné do problematiky Anna-Marie Matthijsse, která ke své úvaze připojila také své osobní zkušenosti s homosexualitou. V sobotu ráno následovaly další referáty v souvislosti s tématem. Jan Roskovec, člen komise Synodní rady Českobratrské církve evangelické, hovořil o své práci týkající se postoje církve k homosexuální menšině a podrobně vyložil hlavní biblické texty související s daným tématem.

Praha se opĕt stala centrem evropské teologie ve dnech 9. a 11. listopadu 2001. Na zasedání mezinárodního Spolku přátel Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se setkali křestané z mnoha zemí Evropy. Ústředním bodem setkání, které se již potřetí konalo v mĕstĕ na Vltavĕ, byla výmĕna názorů na téma “Náboženství bez vyznání? - Význam různých konfesí pro církev a společnost”.

Attachments:
Download this file (051_01Article_ge-cz.pdf)051_01Article_ge-cz.pdf[ ]252 kB
Download this file (051_CVspec02.pdf)051_CVspec02.pdf[ ]573 kB

Hlavní idea spolku, totiž setkávat se s lidmi, je stará jako lidstvo samo. Ovšem samotný Spolek přátel ETF existuje jako občanské sdružení teprve od listopadu 1999. Potkali staré přátele, seznámili se s dalšími studeny a vyměnili si své zkušenosti. Už na podzim roku 1998 se Kromě jiného sešla skupina bývalých zahraničních studentů ETF, kteří spolu strávili pěkný a zajímavý víkend. hovořili také o jednom z přání paní Adelheid Reininghaus, která vedla zahraniční oddělení ETF od jeho počátků v roce 1993/94 až do její blízké smrti roku 1998. Tím přáním bylo založit "Spolek přátel ETF".

   
© Spolek přátel ETF - Association of Friends of the Protestant Theological Faculty